Kapituła

płk Leszek Tanaś

Instruktor

Członek Honorowy Kapituły – Ambasador SAJN

Prezes Akademickiego Koła Kombatantów Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ ) przy Akademii Sztuki Wojennej

dr hab. Piotr Semkow

INSTRUKTOR

prof. Akademii Marynarki Wojennej 

Członek Honorowy Kapituły

były Rektor Akademii Marynarki Wojennej

Paweł Pasternak

INSTRUKTOR

Członek Honorowy Kapituły

Prezes International Police Association – region Katowice

płk Piotr Gąstał

Instruktor

Członek Honorowy Kapituły

były Dowódca Jednostki Wojskowej GROM

płk Grzegorz Lusa

INSTRUKTOR

Członek Honorowy Kapituły – Ambasador SAJN